1. Debiteur informeren
Wanneer u een incassozaak heeft ingediend, gaan wij direct van start. De eerste stap is het informeren van uw klant (de debiteur). Met een brief laten wij uw klant weten dat uw vordering bij ons incassobureau in behandeling is. In de brief staat ook vermeld binnen welke termijn de openstaande factuur betaald moet zijn en de extra kosten die eventueel met het incassotraject gemoeid zijn.
2. Incassotraject starten
Als de informerende brief niet het gewenste effect heeft en het openstaande bedrag niet binnen de gestelde termijn betaald is, zetten wij het incassotraject voort. Hierbij gaan wij over op het benaderen van uw klant via telefoon, e-mail of door het versturen van een brief. Onze opvolging is zeer adequaat, waarmee we zo spoedig mogelijk uw vordering trachten te incasseren. Lopende dossiers bekijkt u 24/7 realtime in ons gebruiksvriendelijke online klantenportaal.
3. Gerechtelijk traject starten
In een enkel geval komt het voor dat een klant (een debiteur) na herhaaldelijke pogingen vanuit ons incassobureau de vordering niet betaalt. Hieraan kunnen vele redenen ten grondslag liggen. In een aantal gevallen kunt u ervoor kiezen om een gerechtelijk traject te starten. Ons incassobureau voorziet u hierin altijd van advies. IncassoDirect verzorgt zowel het minnelijke (buitengerechtelijke) traject als het gerechtelijke traject voor u