Buitengerechtelijke incasso
Uw klant betaalt te laat. U wilt uw geld zo snel mogelijk ontvangen.
In zo’n geval doet u er goed aan om een buitengerechtelijke incassoprocedure te starten. IncassoDirect spoort uw debiteuren op een daadkrachtige en rechtvaardige wijze aan de openstaande bedragen zo snel mogelijk te voldoen.
Huurincasso
Slecht of niet betalende huurders zijn een veelvoorkomend probleem. Met achterstallige huur is het vaak zo dat de openstaande vorderingen blijven oplopen. Daarom is het belangrijk om oplopende huurachterstanden te voorkomen. IncassoDirect helpt u bij huurincasso.
Hoe wij Incasseren
Wij verliezen nimmer het menselijke aspect uit het oog en benaderen uw klant met het gepaste respect, zonder afbreuk te doen aan onze juridische effectiviteit. Voor onze buitengerechtelijke incasso hanteren wij een vast Stappenplan. Daarbij behalen wij een hoog rendement, tot wel 93%.