U heeft een sommatiebrief/aanmaning van ons ontvangen

Wij hebben de opdracht gekregen om een openstaande rekening bij u te innen. Het kan zijn dat u vergeten bent te betalen. Omdat u te laat heeft betaald, is de oorspronkelijke vordering verhoogd met rente en incassokosten. Als u het in de sommatiebrief vermelde bedrag aan ons betaalt, sluiten wij ons dossier en voorkomt u dat de kosten stijgen.

Ik wil direct betalen
Betaal veilig en eenvoudig via iDeal

Incasso vordering

Kunt u het openstaande bedrag niet voor de genoemde datum betalen? U kunt ons verzoeken om een betalingsregeling met u aan te gaan.

Mocht u het niet eens zijn met de vordering, laat ons dat dan meteen weten! Wij adviseren u om uw bezwaar zo volledig mogelijk op te stellen en hierbij al het mogelijke bewijs toe te voegen. Uw bezwaar zal worden besproken met uw schuldeiser. Op deze manier is snel duidelijk wat er met de vordering gaat gebeuren. Komen de partijen er samen niet uit? We zullen het conflict dan moeten neerleggen bij de rechter. De kosten hiervan zijn doorgaans voor rekening van de partij die door de rechter in het ongelijk wordt gesteld.

Indien u een sommatiebrief van ons heeft ontvangen en u betaalt niet of reageert niet, dan kunnen wij ook niet met u meedenken. Het is mogelijk dat uw schuldeiser dan tot dagvaarden overgaat en u zich voor de rechter dient te verantwoorden.

Betalingsregeling voorstellen

Indien u een schuld heeft die u via een betalingsregeling wenst te voldoen, vult u dan het regelingsformulier in.

Aan de hand van dit formulier kunt u uw inkomsten en uitgaven opgeven en bewijsstukken (bijvoorbeeld een loon- of uitkeringsstrookje) overleggen. Bovendien kunt u een periodiek door u te betalen bedrag voorstellen.

Wij leggen uw voorstel voor aan onze opdrachtgever/uw schuldeiser. Die beslist of akkoord wordt gegaan met uw voorstel. In beginsel is er voor de schuldeiser geen verplichting om een regeling te accepteren.