Als een huurder regelmatig zijn huur niet op tijd betaalt, is dit een gegronde reden voor u als verhuurder om hem of haar door een deurwaarder uit de woning te laten zetten. De huurder komt namelijk de afspraken niet na, die u gezamenlijk in de huurovereenkomst hebt gemaakt. Als er sprake is van minimaal drie maanden huurachterstand, kunt u een gerechtelijke procedure starten om de huurder uit het pand te laten vertrekken.

Procedure inschakelen incassobureau

Als de bewoners van uw pand op straat komen te staan, zijn zij nog wel verplicht om de openstaande huur aan u te voldoen en mag u de extra kosten zoals rente, proces- en incassokosten bovenop de achterstallige huur incasseren.

Voor structurele wanbetalers is een strikt beleid geboden. Twee dagen na de vervaldatum voor het betalen van de huur, kunt u eerst eenmalig een verzoek naar de bewoners sturen of zij alsnog een betaling willen doen. Blijft deze betaling na 14 dagen nog steeds uit, dan wordt het tijd om een incassobureau in te schakelen. Het openstaande huurbedrag wordt dan automatisch verhoogd met de steeds verder oplopende kosten voor incasso, waardoor veel bewoners uiteindelijk toch sneller aan hun betalingsverplichting zullen voldoen.