Schulden onder jongeren.

Lenen aan vrienden en familie, hoe doet je dat en vooral, hoe niet?

Lenen aan vrienden en familie, de laatste twee maanden valt het ons op dat wij een stijging krijgen van het aantal verzoeken om geld terug te vorderen van ouders of andere personen die geld hebben geleend aan anderen. Dit kunnen vrienden/kennissen zijn, maar het zijn ook vaak kinderen of andere familieleden. Vaak gaat het hier om aanzienlijke bedragen. Onze eerste vraag is dan: “Heeft u een overeenkomst/verklaring op laten stellen en laten ondertekenen door deze personen dat het een lening betreft?” Meer dan 75% geeft aan dit niet te hebben. “Het is toch familie” of “we kennen elkaar al zo lang.” Tja, dan wordt het een probleem. Wie zegt dat het een lening is? Het kan wel een gift zijn. Uiteraard heeft de schuldeiser dan een andere mening.

Hoe vervelend dit ook is, juridisch staat onze klant zeer zwak. Het is nog steeds zo: wie eist, bewijst.  Uiteraard willen wij dan nog wel een Pré Incassobrief versturen in de hoop dat de tegenpartij reageert en dat er uit die reactie dan nog wat valt op te maken. Maar vaak weten deze personen wel hoe het werkt en reageert men helemaal niet of mailt men ons de mededeling “Terugbetalen? Het was een schenking of gift.” Daar sta je dan als geldschieter.

Lenen aan vrienden en familie, hoe doet je dat en vooral, hoe niet?

Ons advies bij lenen aan vrienden en familie: Maak altijd een overeenkomst op en laat deze door alle partijen ondertekenen. Of doe het nog beter: ga naar een notaris en laat het hier vastleggen met een notariële akte. Zo voorkomt u een hoop problemen.

Minder faillissementen

Rechtbanken hebben in februari 173 faillissementen uitgesproken. Dit zijn er 45 minder dan een maand eerder en 232 minder in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Dit blijkt uit cijfers van de Raad voor de rechtspraak. Het aantal faillissementen is al maanden uitzonderlijk laag in vergelijking met voorgaande jaren.

Corona: Wat als de huur niet meer betaald wordt?

U bent verhuurder van commercieel onroerend goed. De coronacrisis is gaande. U kunt als verhuurder een huurder tegemoet komen met een regeling of de huurverhoging later in te laten gaan. Maar dat is persoonlijk aan de verhuurder. Dit is niet verplicht. De overheid heeft immers vele steunpakketten voor elke ondernemer. De overheid wil dat de rekeningen betaald worden. U als verhuurder heeft immers ook uw rekeningen die betaald moeten worden. Soms zijn er ook huurders die al slecht gingen en deze crisis aangrijpen als excuus voor hun eigen falen. Heeft u een verhuurder die achter is met de huur dan dient u stappen te ondernemen. Doet u dit niet dan is het end zoek. Ook grote concerns die u als huurder heeft zijn zeer goed aan te pakken. Onlangs kreeg een verhuurder veel publiciteit. De huur is weer ontvangen door de verhuurder. Huur niet ontvangen? Dien uw incasso direct in bij IncassoDirect. Mocht het minnelijk niet lukken dan kunnen de huurder dagvaarden en zorgen voor ontbinding van de huurovereenkomst en ontruiming.